QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 堪輿陽宅 > 地理辨正秘訣

相同作者的商品

瀏覽紀錄

地理辨正秘訣

地理辨正秘訣

prev next

 • 商品編號: gd5353
  出版社: 久鼎
 • 作者: 沈竹礽
  出版日: 2005/04/01
  ISBN: 9867605353
  ISBN13: 9789867305350
  商品狀態: 一般
  裝訂方式: 平裝
  頁數: 162
 • 定價:  NT$ 200元
  匯率參考:  換算成人民幣

  優惠價:  85 NT$ 170元
 • 購買數量:
  有現貨,可以直接購買.
  商品總價:
 • 點擊數: 3878
  會員評價: comment rank 5

商品說明: 

青囊奧語
 此卷相傳楊筠松疑卷首句有脫奪蓋開口即言坤壬乙如奇峯等起,自來述中所罕見,其上有脫奪可證也。
 坤壬乙巨門從頭出艮丙辛位位是破星巽辰亥盡是武曲位甲癸申貪狼一路行。
 四句言兼向乲用章解謂下卦起星定卦分此八字頗當如子山午向兼壬丙。或子山午向兼癸丁是謂之星,須用起星之法起星之法,起星之法與下卦異故姜氏曰此九星與八宮掌訣九星不同。又曰坤壬乙,非盡門,而與巨門為一例。艮兩丙辛非盡破軍而與破軍為一例巽辰亥非盡武曲而與武曲為一例。甲癸申非盡貪狼而與貪為一例。此姜氏之說已發其奧姜氏從師隨笛亦云。杜陵夫子每謂今日偽學所持之蔣盤在起星一層除坤千乙艮丙辛巽辰亥甲癸申十二字外子祿丑弼。寅輔卯祿巳文午弼。丁輔未祿庚輔酉弼。戌迗乾文無一字合法指為余所定妄矣又曰,授余以子癸並甲申口訣二十八,及知子癸甲申貪卯乙未坤千巨。辰戌乾亥巽巳武,酉辛丑艮丙破,午丁寅庚弼,則二十四字明白宣矣。但溫解仍以下卦解之殊誤且二十四字非字字可用替星,能用替者,共十三字,坎宮千替巨,離宮兩替破震宮甲替貪卯與乙替巨,兌宮庚替弼。乾宮三山無替可尋,而巽宮三山辰巽巳,均替武坤宮申替貪艮宮丑與艮替破,寅替弼此十三字是也。至攷其起原則姜氏未言其奧今略言之二十四山皆相對合十替則有十有九,有用六坤壬乙巨門,與艮丙辛破軍,巨門二破軍七二七是九九即用九,故日九星天玉經云五星配出九星名天下任橫行也,巽辰亥武曲而對待之乾戌巳亦是武曲武曲六,即用六也乾巽兩宮何以用六,因五在中順飛乾為六逆飛巽為六也甲癸由貪狼不言對待其待即庚丁寅也。此三字皆右弼貪狼一右弼九是合十也,餘如子未卯與午丑酉六字如下表,至於本篇挨貪挨巨,聚訟紛紛莫衷一是其黠,並以天機秘密未敢經洩自誤人,如楊救貧之陃,而蔣姜諸人,又推波助瀾尤而效而之罪又甚焉,而近人自以為習玄空者,實一無所知偶奧語天玉經都天寶照經中,拾其唾餘自謂奧妙,叩其即以天機兩字相搪塞與習三合害人無異,今將挨貪挨巨之要詳細敍述列表如下,其他如子未卯與午丑酉可不解而自明矣。

目錄

第一義 要識龍身行與止
第二言 來脈明堂不可偏
第三法 傳送功曹不高壓
第四奇 明堂十字有玄微
第五妙 前後青龍兩相照
第六秘 八國城門鎖正氣
第七奧 要向天心尋十道
第八裁 屈曲流神認去來
第九神 任他平地與青雲第十真若有一缺非真情

購買過此商品的人還購買過

商品標籤

地理辨正疏

地理辨正疏

9 NT$ 270元
地理辨正白話註釋《玄空真傳》

地理辨正白話註釋...

9 NT$ 360元
星命術語寶鑑

星命術語寶鑑

NT$ 400元
臨穴指南(虛白廬藏本)【新修訂版原(彩)色本】

臨穴指南(虛白廬...

9 NT$ 1242元

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha