QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 堪輿陽宅 > 地理山法全書

相同作者的商品

瀏覽紀錄

地理山法全書

地理山法全書

prev next

 • 商品編號: rc32j018
  出版社: 瑞成
 • 作者: 葉九升
  出版日: 1987/03/20
  商品狀態: 一般
  精平裝: 平裝188x234mm
  頁數: 476
 • 定價:  NT$ 300元
  優惠價:  NT$ 300元
  登記後可再補貨
 • 點擊數: 5378
  會員評價: comment rank 5

商品說明: 

出版年代久遠,書況較差,但印刷仍屬清晰。

 天垂象地成形而言天地者不僅日天象地形必曰天文地理者蓋大道所在皆至理初無有奇秘之術存乎其中也,但習之明之者寡似奇秘耳天文之學有二一曰推曆一曰步象推曆所以敬授民時使民無先時後時之失而上有興作必於三辳之隙也步象者觀七政之順逆璣犯以占災祲而禽奇祿命之學隸焉地理之學有二一曰地利一曰地脈地利者審山川之險易設關梁以立國察道里之迂宜遠近以出入而行師度乃地之高卑以疏鑿而灌溉若地脈之學則相其陰陽觀其流泉大而建都立邦小而卜宅營葬以召吉迎祥也是推曆地利二者皆所以厚民生而步象地脈二者則所以趨吉避凶也余嘗言地學難天學是何也天學不知則不知一了則百了如推曆也知歲寔而二十四分之則節氣中氣在是矣知太陰之入轉遲疾而朔望可定矣知其出入兩交而薄蝕可驗矣知五號之合伏而遲留伏逆不紊矣步則知三垣二十八舍之定體五星之定形而為瑞為客為妖之星可別矣推則案上之勞步則不半年而垣宿盡現夜夜可觀舉頭在望故學之易也若地脈之學則山川之奇變無窮而平陽水鄉山谷各方之性情殊異足跡不徧天下則不得實見心思不細如毛髮則不得精微故學之難也余輯平陽全書以平陽向無專集因裒集古人著作梓之而已不能提綱列目一線貫串至今胸中歉然今之山法全書雖係裒集而龍穴砂水依次序列各部種種法無不備書祗有千頁而無種複之病雖首尾二十八卷而起於龍法之星辰終於造墩之作用一貫到底更無複雜之患余之願亦可無恨矣教之學者能以聖賢裁正之學立人事之基則於仰觀俯察孰非大道言九五也哉。
 九升氏題於廣居

目錄

卷之首上
釋名部
卷之首下
入門部
卷之一
龍法星辰部
卷之二
龍洲枝幹部
卷之三
龍法格局部
卷之四
龍法陰陽化氣部
卷之五
結作法枝幹星辰部星辰變體部
卷之六
結作法穴生化氣部
卷之七
結作法龍星變穴部
卷之八
穴法倒影正形正象部
卷之九
穴法倒影奇形怪穴圓上
卷之十
穴法倒影奇形怪穴部下
卷之十一
穴法倒影穴情穴暈部
卷之十二
葬法落頭部
卷之十三
葬洲落頭部
卷之十四
葬法落頭作法部
卷之十五
砂法部
卷之十六
水法部
卷之十七
理氣部
卷之十八
造墳部
卷之十九
附書部

購買過此商品的人還購買過

商品標籤

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha