QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 堪輿陽宅 > 地理囊金集註

瀏覽紀錄

地理囊金集註

prev next

 • 商品編號: wla605
  出版社: 武陵
 • 作者: 劉謙
  出版日: 1995/04/01
  ISBN: 9573508516
  ISBN13: 9789573508519
  商品狀態: 絕版
  裝訂方式: 平裝
  頁數: 322
 • 定價:  NT$ 280元
 • 點擊數: 2943
  會員評價: comment rank 5
 • 已售完,請參考其他商品.

商品說明: 

吾郡謝子期氏,以成化庚子為先,尚書襄毅公,卜葬休寧之南山,嘗以所註雪心賦,請予為序焉。既葬之數年,家多盩事。予亦去國,由是議者率咎子期,謂地當有水患,非吉。而予序之,不審也。 然是地實予與子期論定,考之郭氏書,皆葉獨不葉于世之所謂羅經星卦者,心鄙其說,弗聽又數年,家事靖順,予復入朝,暨葬先夫人,而所虛之壙,極燥有氣,蓬勃上騰,距先公之葬十七年矣。 由是議者慚,沮謂子期之學不可及,而予序之,甚善噫。何其說之,不倫也,大抵學無主見,則易惑以變無。足怪者子期,又嘗註蔡氏發微,劉氏囊金,皆據理命詞,有益學者,而囊金未有序,復以見屬,顧予說己見之賦序矣。 又奚贅乎,獨念地理之書,純駁不一,而為其術者,恒閟之。淺者執所見,以自是者誦,禍福以規利而已,若子期則不然,以郭氏為經,以三家為傳,一不牽于他書,沈潛反覆,究極旨趣,出其所得者,為之註,以傳欲使人曉然,知先正不用某山某水之義,而羅經星卦之異說殲焉。
  庶以副人子慎終之,孝而歸于儒者窮理之,一端其用心,亦公且厚哉。予以是序之,使讀者知子期之非空言,皆有所試,而為之者也。
  弘治九年歲次丙辰九月朔旦甲辰
  賜進士及第嘉議大夫太常寺卿
  兼翰林院侍講學士同修
  地 理 囊 金 序
  陰陽之術,其來久矣,造陰陽之妙,著書行於世者,惟管公明郭,景純為極。至於參究管郭之旨,發明其所未發,以開來學,則楊筠松、曾文展、厲伯韶、廖禹及吾祖父數人而已。
  況吾家心口相傳,迨余四世,嘗以家傳之書,較諸公之書,以祖父之葬合,諸公之葬,則知世之言地理者,必曰上牢劉氏夫,地理之書,汗牛充棟,豈可泛無所統,竟使學者,以訛傳訛,愈遠而愈失其真。 今之行地理者,多執己見,凡葬一地,一云非一云,是一點天穴,一點地穴,指鹿為馬,以鍾作甕,如是謬妄,不可盡述,致俾士大夫所忽。余嘗以遺書口訣,熟誦默會,頗得要領,暇日撮其旨要,著書七篇,曰星龍穴法。應案四獸,水城明堂水口,雖文字鄙俚,而於察風水之精微,評諸家之異同,約而有理,簡而無誤,指迷途而歸正道,庶有補於將來,宜春士君子韓鞏,題于卷首,曰囊金。
  其意以為取金於囊,甚易得也。余慮此書之行,必有俗師,執星卦之說,以議其後,并術以示之,蓋星卦之書,不探郭氏之本意,卻託先賢之名,以取信於人。又有所謂滅蠻經者,初本為滅蠻而設今,反為中國之害,可勝歎哉。 且水法何處無之,試以山谷平地,格之必有某水來某水去,合則用不,合則易一,所務求其合,始以為吉。問之行何星龍合,何穴法,必禁口不能言矣。所以世之吉地,至今尚存正,為此也吁。 人知之貴賤,本乎天命,家之盛衰,係乎氣數,地理之法實與天命,氣數相符,蓋地有此穴,則世有此人,苟無其人,則此穴將昧而不顯,得而復失,今余所著之書,不拘陽山陽向,陰山陰水,不用天星八卦,宗廟紫微等法,但辨來龍之真偽,結穴之美惡,水城之向背,應案之假特,左右之拱反,明堂之闊狹,水口之開闔而已。
  餘則非吾家所傳之法也,學者誠能體此而求之,則於斯術庶乎,其不失矣。
  朝散大夫尚書吏部郎中知袁州事上牢劉

商品標籤

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha