QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 擇日天文 > 歷學駢枝-天文曆法推算易知

瀏覽紀錄

歷學駢枝-天文曆法推算易知

prev next

 • 商品編號: wla546
  出版社: 武陵
 • 作者: 梅文鼎
  出版日: 1987/12/01
  商品狀態: 絕版
  裝訂方式: 精裝
  頁數: 892
 • 定價:  NT$ 1000元
 • 點擊數: 2975
  會員評價: comment rank 5
 • 已售完,請參考其他商品.

商品說明: 

歷學駢枝自序
 歷猶易也易傳象以數猶律也律製器以數數者法所從出而理在其中矣世乃有未盡其數而嘐嘐然自謂能知歷理雖有高言雄辨廣引博稽其不足以折疇人之喙明矣而株守成法者復不能因數求理以明其立法之根於是有沿誤傳訛而莫之是正歷所以成絕學也然理可以深思而得數不可鑿空而撰然則苟非有前人之遺緒又安所衷乎鼎自童年受易于先大父又側聞先君餘論謂象數之學儒者當知謹識之不敢忘壬寅之夏獲從竹冠倪先生受臺官通軌大統歷算交食法歸與兩弟依法推步疑信相參乃相與晨弘夕討論為之句櫛字比不憚往復求詳遇所難通則廢瞑食以助其憤悱夫然後氣朔發斂之由纒離朓朒之序黃赤道差變之率交食起虧復滿之算稍稍闚見藩籬廼知每一法必有一根而數因理立悉本實測為端固不必強援鐘律率附蓍卦要其拱損益進退消息往來于易于律亦靡弗通也爰取商榷之語錄繫本文之下義從淺近俾可共曉辭取明暢不厭申重庶存一時之臆見以為異時就正之藉雖于歷學未必有禆亦如駢拇枝指不欲以無用摺之云爾
 康熙元年歲在元默攝提格相月既望又三日宜城山口梅文鼎書於陵陽之東樓

商品標籤

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha