QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 堪輿陽宅 > 玄空風水導讀補遺

相同作者的商品

瀏覽紀錄

玄空風水導讀補遺

玄空風水導讀補遺

prev next

 • 商品編號: wla082-1
  出版社: 武陵
 • 作者: 陳澧謀
  出版日: 2007/05/01
  ISBN: 9573512513
  ISBN13: 9789573512516
  商品狀態: 絕版
  裝訂: 平裝
  頁數: 257
 • 定價:  NT$ 230元
 • 點擊數: 5216
  會員評價: comment rank 5
 • 已售完,請參考其他商品.

商品說明: 

<大玄空字字金>係蔣大鴻晚年傳與子孫之「理氣真訣」,字字如金,惟文言深奧,學者各自表述,致偽說百出,今作者參考先賢著作及師授心得詳加評解,又於如何判斷陽宅吉凶方面,多所著墨,相信只要用心研讀,於陰陽二宅,便能作出正確之推斷。

《地理正訣大玄空字字金》增註
 蔣大鴻先生於《地理辨正》書末曾說:「近聞三吳兩浙都有自稱得僕真傳,自撰偽書,指為僕之秘本者。」又說:「燕石何能亂玉,魚目豈便混珠?故祇將諸偽說條列於後,以待明眼者之自為棄取。」
 一名補救水神圖,以乾坤艮巽配子午卯酉,乙辛丁癸配寅申巳亥,甲庚壬丙配辰戌丑未。如收子午卯酉之水,則立乾坤艮巽之向;收乾坤艮巽之水,則立子午卯酉之向;餘倣此。又龍向挨星二十四圖,以乾亥壬艮寅甲,巽巳丙坤申庚十二神為陽,順挨九星;以丑癸子戌辛酉,未丁午辰乙卯十二神為陰,逆挨九星;抽去廉貞,歸中不用。如子龍巽向,其龍上挨星,以子為貪,乾為巨,逆輪。又將龍之貪狼,加於巽上,其向上挨星,以巽為貪,午為巨,順輪。訣曰:「貪狼子癸與甲申,壬卯未坤乙巨門,四六宮中皆武曲,酉辛丑艮丙破軍,寅午庚丁四位上,右弼之星次第臨;將山作主翻臨向,逐位逐爻順逆輪;貪輔吉凶隨運轉,廉歸五位不同論;旋飛四位流神住,庚向辛方空位名;若有水口來沖到,衝破陰陽多受驚。」
 此訣與此〈字字金〉中之「九曜飛旋環至吉凶訣」幾乎雷同,故起初斷為偽書。惟此書文言字句皆深奧,又深符青囊序、奧語、天玉、寶照之旨,卻又不似偽作。故謹以〈青囊序〉、〈青囊奧語〉、〈天玉經〉及〈都天寶照經〉及諸多先賢大作為參考,試加註解,以供參考。
 晉 郭璞本義 唐 楊益輯 清 蔣大鴻編次

目錄

序言
<地理正訣大玄空字字金>增註
地理正訣大玄空字字金
二宅選擇之排龍補遺
收山出煞
城門
三般卦與七星打劫
九宮安星
兼個及替卦
運剋龍趨避法
移步換形
風水
形巒與理氣之相互關係
陽宅要點
古文賞玩-宅基納
內外六事對陽宅之影響
層間之關係
專論神位
左龍右虎之辨偽
風水治不孕症
玄空理氣推論二宅吉凶之奇文共賞
探討<辨正求真>作者蔡岷山之墓
後記

購買過此商品的人還購買過

商品標籤

玄空風水探究

玄空風水探究

NT$ 420元
玄空風水問答

玄空風水問答

85 NT$ 255元
般若風水

般若風水

9 NT$ 252元
玄空六法些子真訣

玄空六法些子真訣

85 NT$ 340元
奇門改運術

奇門改運術

95 NT$ 456元

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha