QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 易經占卜 > 道壇作法全集《九》善本易經

相同作者的商品

瀏覽紀錄

道壇作法全集《九》善本易經

道壇作法全集《九》善本易經

prev next

 • 商品編號: eqn4745
  出版社: 逸群
 • 作者: 呂洞賓
  出版日: 1996/07/31
  ISBN: 9578937512
  商品狀態: 一般
  裝訂方式: 平裝
  頁數: 536
 • 定價:  NT$ 500元
  匯率參考:  換算成人民幣

  優惠價:  9 NT$ 450元
 • 購買數量:
  有現貨,可以直接購買.
  商品總價:
 • 點擊數: 1979
  會員評價: comment rank 5

商品說明: 


 聖賢之學豈有高遠難幾者哉亦曰明乎天道以人合之而已矣夫以人合天抑豈有他哉亦曰時偕行而已矣時未至則有靜默之守時既至則有滿盈之戒察乎陰陽之消長於以識吉凶悔吝之幾故聖賢用顯用晦變化無方而進退咸宜焉由觀之與時偕行非即聖賢之學哉第小儒曲學昧於從違往往宜晦而顯宜退而進靜默不知守滿盈不知弁或失之躁或失之亢幾萌不愓變至不審日趨於凶咎悔吝之途而人道淪沒聖人於是作易明天道於交爻之中著陰陽之變化盈虛消息進存亡皆寓於其內其示人以趨避也至矣然其義顯矣而又甚隱其辭明矣又甚微淺者或以為占筮之書深者或以為天機之秘京房輔焦生子之流所見尚如是引下焉者乎孰知大而邦國之亂小而身家之盛衰與夫持躬涉世處人接物均不越乎易焉大哉易乎利用安身之道達天知命之學舍易何適哉夫聖人往而微言絕易道不明天人學晦疇為憂盛危明永得無失者乎孔子曰加我數年五十以學易可以無大過矣寡過之學誠莫如易易其可不學乎哉故予有世道人心之憂焉取六十四卦詳為說辭明為剖晰後之學者觀象玩占於陰陽消長辨吉凶於幾先進退顯晦不失其道庶幾治國守家保身理物皆有賴焉余之說易未敢云有功於易然以人合天之理啟迪來學便利貞常獲無危機是余之志也矣
  黃鶴山人呂子題於空秀閣

目 錄

易說自序
易說題詞
第一篇 易說
河圖元圖
洛書元圖
先天混極圖解
先天兀極圖解
先天靈極圖解
先天太極圖解
中極動靜圖解
少極變化圖解
太陽圖解
太陰圖解
象明圖解
三才圖解
先天八卦合書數圖解
後天八卦合河圖數圖解
陽奇圖解
陰偶圖解
兩儀生四象四象生八卦圖解
乾坤闔闢圖解
伏羲則河圖以作大易圖解
大禹則洛書以作洪範圖解
太極中分為八卦圖解
伏羲八卦方位次序圖解
文王八卦方位次序圖解
六十四卦方圓圖解
六十四卦剛柔相摩圖解
六十四卦分配節氣圖解
三分損益圖解
天根月窟圖解
陰陽消息圖解
卦序圖解

第二篇 易說上經
乾上乾下
坤下坤上
震下艮上
坎下艮上
乾下坎上
坎上下上
坎下坤上
坤下坎上
乾下巽上
兌下乾上
乾下坤上
坤下乾上
離下乾上
乾下離上
艮下坤上
坤下震上
震下兌上
巽下艮上
兌下坤上
坤下巽上
震下離上
離下艮上
艮下坤上
震下乾上
乾下艮上
震下艮上
巽下兌上
坎下坎上
離下離上

第三篇 易說下經
艮下兌上
巽下震上
妟下乾上
乾下震上
坤下離上
離下坤上
離下巽上
兌下離上
妟下坎上
坎下震上
兌下艮上
震下巽上
乾下兌上
坤下兌上
巽下坤上
坎上兌上
巽下坎上
離下兌上
巽下離上
震上震上
艮下艮上
艮下巽上
兌下震上
離下震上
艮下離上
巽下巽上
兌下兌上
坎下巽上
兌下坎上
兌下巽上
艮下震上
離下坎上
坎下離上

第四篇 易說繫辭上傳
易說繫辭下傳
說卦傳
序卦傳
離卦傳
易說後跋
易說後跋
易說後跋

購買過此商品的人還購買過

商品標籤

道壇作法全集《三》【9-12】乩童祝禱法、黃素內法

道壇作法全集《三...

9 NT$ 1530元
道壇作法全集《十二》【37-39】公開禁忌、和合符籙

道壇作法全集《十...

9 NT$ 1530元
道壇作法全集《十五》道教諸神懺法【一】

道壇作法全集《十...

9 NT$ 450元
道壇作法全集《十七》道教諸神懺法【三】

道壇作法全集《十...

9 NT$ 450元
道壇作法全集《二》【5-8】關落陰法、步罡踏斗法

道壇作法全集《二...

9 NT$ 1530元

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha