QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 奇門三式 > 六壬斷案詳解(簡體)

相同作者的商品

瀏覽紀錄

六壬斷案詳解(簡體)

六壬斷案詳解(簡體)

prev next

 • 商品編號: zha8024
  出版社: 珠海
 • 作者: 楊景磐
  出版日: 2007/12/01
  ISBN13: 9787806898024
  商品狀態: 一般
  裝訂: 平裝
  頁數: 366
 • 定價:  NT$560元
  優惠價:  9 NT$504元
  登記後可再補貨
 • 點擊數: 2646
  會員評價: comment rank 5

商品說明: 

 本書對宋代邵彥和的六壬驗案作了詳細剖解。在中國歷史上,運用六壬式進行實際預測,宋人邵彥和是繼範蠡、伍子胥之後的又一個高峰。邵彥和生活在北宋後期和南宋初期,他的六壬驗案,收錄了223個六壬預測實例,分為天時、宅墓、前程仕進、終身、流年、婚姻、胎產子息、財產、一課二事各斷式、交易謀為、出行訪謁、行人音信、疾病、六畜、亡盜、官訟、雜佔等,共17個類別。求佔者有朝中權貴、府州縣官、應試舉子、衙役巡捕、店主耕夫、和尚道士,三教九流,無所不有。由于這些案例經過邵氏弟子的記錄整理,對于應驗情況記述頗詳,這就為分析研究邵氏的判斷思路和六壬式干支、四課、三傳、天將、神煞、年命、五行旺相、時間應期等要素的實際作用,提供了詳細資料。
 楊景磐先生是當代易數大家,對六壬式造詣頗深,他對邵氏古案例的講解分析,對廣大讀者來說如夜行之燭、航渡之棹,只要用心閱讀本書,不僅能掌握六壬式的判斷方法,而且一定能夠運用六壬式進行實際預測,並且會在群眾所需要的預測業務中,做出應有的貢獻。

目錄

前言
第一章天時
一韓太守佔祈雪
二戊申日問晴雨
三州官問雨
第二章宅墓
一張九翁問宅
二葉助教問宅
三邵三翁問宅
四邵秀才問宅及父母
五邵巡檢問宅
六任三翁問宅
七邵伯達問買宅基
八童保儀問宅
九鄭宣義問家宅
十王德卿問家宅
十一童得松問家宅
十二徐八公問家宅
十三劉將仕問家宅
十四何丞務問家宅
十五任太公問家宅
十六王解元問家宅
十七何宣義問家宅
十八林丞務問家宅
十九馮修職問家宅
二十油餅店店主問家宅
二十一董秀才問家宅
二十二何七秀才問家宅
二十三某人問家宅
二十四郁氏女問家宅
二十五邵三公問家宅
二十六江文老問家宅
二十七徐大夫問家宅
二十八郭德佔家宅
二十九葉助教佔家宅
三十童三十四公佔家宅
三十一汪四六公佔家宅
三十二伊伯廷佔家宅
三十三某人佔家宅
三十四某人佔家宅
三十五某人佔家宅
三十六某人佔家宅
三十七鄭三公佔墳地
三十八徐丞務佔墳地
三十九劉秘教佔家宅
四十郭仲起佔家宅
第三章前程仕進
一應貢元佔前程
二何秀才佔應試
三應秀才佔前程
四徐將仕佔前程
五徐教授佔前程
六楊秀才佔前程
七應秀才佔前程
八葉助教佔前程

商品標籤

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha