QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 堪輿陽宅 > 陰陽五要奇書

相同作者的商品

瀏覽紀錄

陰陽五要奇書

陰陽五要奇書

prev next

 • 商品編號: yiny0020
 • 作者: 郭璞景純等
  出版日: 2013/10/01
  商品狀態: 一般
  精平裝: 平裝151x211mm
  頁數: 840
 • 定價:  NT$ 2000元
  匯率參考:  換算成人民幣

  優惠價:  NT$ 2000元
 • 購買數量:
  商品總價:
 • 點擊數: 3258
  會員評價: comment rank 5

商品說明: 

郭氏陰陽元經序

昔老聃之西域尹喜彊迎之者道德經九九八十一篇為道家之宗旨後盧扁因黃帝為難經九九八十一篇以盡醫家之秘奧楊雄傷時不遇作太玄經九九八十一篇以探五經之變迨晉景純郭公著元經九九八十一篇以盡陰陽之理後人用之至於造作玄妙應變萬里曲盡其妙究術之士得此書可以上窺青冥下測杳邈寔吉凶之司命也
門人趙戴序

目錄

一卷
 五行旨要篇第一
 五行運用篇第二
 四季土王篇第三
 陰陽二土篇第四
 三命之干篇第五
 二遁貴人篇第六
 總分運用篇第七
二卷
 審刑害篇第八
 三合之刑篇第九
 支干刑害篇第十
 刑入貴人篇第十一
 刑原赦篇第十二
 干德篇第十三
 天德篇第十四
 月德篇第十五
 天德篇第十六
 人道篇第十七
 解神篇第十八
 催官鬼使篇第十九
三卷
 三元年禁篇第二十
 太歲一星篇第二十一
 五行妙用篇第二十二
 吊宮的命篇第二十三
 滅門殺篇第二十四
 劍鋒重賻篇第二十五
 將軍脩方篇第二十六
 十惡大敗篇第二十七
四卷
 年家獨火篇第二十八
 月家獨火篇第二十九
 暗建殺篇第三十
 月家官符篇第三十一
 報官符篇第三十二
 吊宮四墓篇第三十三
 吊宮太陰篇第三十四
 吊官蠶室篇第三十五
 報蠶室篇第三十六
 月家病符篇第三十七
 金神七殺篇第三十八
五卷
 離合殺篇第三十九
 陰陽殺篇第四十
 羅網殺篇第四十一
 魁罡殺篇第四十二
 刑害殺篇第四十三
 貴人窠會篇第四十四
 辨地將篇第四十五
 爻路篇第四十六
 年馬命馬篇第四十七
 山家祿馬篇第四十八
 宅祿喜神篇第四十九
 年祿命祿篇第五十
六卷
 報宅災篇第五十一
 月家火血篇第五十二
 報火血篇第五十三
 吊宮三元篇第五十四
 替宮三元篇第五十五
七卷
 身壬用度篇第五十六
 三元內外篇第五十七
 陰陽二宅篇第五十八
 喪門殺篇第五十九
 五不遇時篇第六十
 天赦篇第六十一
八卷
 黃黑二道篇第六十二
 六神用時篇第六十三
 非用術篇第六十四
 東西宮篇第六十五
 星山卦篇第六十六
 羲皇卦篇第六十七
九卷
 九星吉凶篇第六十八
 方道遠近篇第六十九
 太歲關篇第七十
 月建關篇第七十一
 五行關篇第七十二
 星辰篇第七十三
 神煞關篇第七十四
十卷
 遁甲地將篇第七十五
 遁甲八卦篇第七十六
 山家五行篇第七十七
 山命生絕篇第七十八
 山家正墓篇第七十九
 山家旺神篇第八十
 八局弔宮篇第八十一

購買過此商品的人還購買過

商品標籤

陽宅實務透解

陽宅實務透解

95 NT$ 808元
七星術(正傳)--命理預測篇

七星術(正傳)-...

9 NT$ 538元
賺錢工作大搜查

賺錢工作大搜查

9 NT$ 450元
譯天文書‧天文略解合編

譯天文書‧天文略...

9 NT$ 900元
渾天寶鑑.天元秘旨合編

渾天寶鑑.天元秘...

9 NT$ 1080元

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha