QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 堪輿陽宅 > 珍本堪輿部彙考(上中下冊)

相同作者的商品

瀏覽紀錄

珍本堪輿部彙考(上中下冊)

珍本堪輿部彙考(上中下冊)

prev next

 • 商品編號: gw00449
  出版社: 集文
 • 作者: 古今圖書集成局
  出版日: 1996/05/01
  商品狀態: 一般
  精平裝: 精裝
  頁數: 1738
 • 定價:  NT$ 2500元
  匯率參考:  換算成人民幣

  優惠價:  9 NT$ 2250元
 • 購買數量:
  商品總價:
 • 點擊數: 4267
  會員評價: comment rank 5

商品說明: 

 夫宅者乃是陰陽之樞紐人倫之夠模非夫博物明賢未能悟斯道也就此五種其最要者唯有宅法為真秘術凡人所居無不在宅雖只大小不等陰陽有殊縱然客居一室之中亦有善惡大者大說小者小論犯者有災鎮而禍止猶藥病之效也故宅者人之本人以宅為家居若安即家代昌吉若不安即門族衰微墳墓川勻竝同茲說上之軍國次及州郡縣吧下之村坊署柵乃至山居但人所處皆其例目見面聞古制非一。
 黃帝二宅經地典宅經三元宅經文王宅經孔子宅經宅錦宅撓宅統宅鏡天老宅經劉根宅經元女宅經司馬天師宅經淮南子宅經王微宅經司最宅經劉晉平宅經張子毫宅經八卦宅經五兆宅經元悟宅經六十四卦宅經商右盤龍宅經李淳風宅經五性宅經呂才宅經飛陰亂伏宅經子夏金門宅經刁宅經已上諸經其旨大同小異皆自言秘妙互推短長禪不遍求即用之不足近來學者多攻五姓八宅黃道白方例皆違犯大經未免咎所以人犯修動致令造者不居卻毀陰陽而無據效豈不痛況先賢垂籍誡照彰人自冥蒙日用剛不識其象者日月朝坤寒暑雌雄畫夜陰陽等所以包羅萬象舉一干從運變無形而能化物大矣哉陰陽之理之經之陰者生化物情之母也陽者生化物情之萬也作天地之祖為孕育之尊順之則亨逆之則否何異公忠受爵違命變映者乎今採諸秘驗分為二十四路八卦九宮配男女之位宅陰陽之異界考尋休僧並無出前二宅此實養生靈之聖法之。

購買過此商品的人還購買過

商品標籤

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha