QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 佛禪仙道 > 解深密經

瀏覽紀錄

解深密經

解深密經

prev next

 • 商品編號: lk0699
  出版社: 老古
 • 作者: 唐 三藏法師玄奘 譯
  出版日: 2013/02/01
  ISBN: 9579480699
  ISBN13: 9789579480697
  商品狀態: 一般
  裝訂: 平裝148x210mm
  頁數: 85
 • 定價:  NT$100元
  匯率參考:  換算成人民幣

  優惠價:  NT$100元
 • 購買數量:
  有現貨,可以直接購買.
  商品總價:
 • 點擊數: 4057
  會員評價: comment rank 5

商品說明: 

解深密經品目

序品第一
勝義諦相品第二
心意識相品第三
一切法相品第四
無自性相品第五
地波羅蜜多品第七
如來成所作事品第八

解深密經,攝大乘論,為無著學。窺基有言,經中之論,阿毗達磨經,解深密經是。攝大乘論者,阿毗達磨之所出也。論有二體,二百二法門種種刊定,佛時軌式,大小咸依,此體為阿毗達磨體。但集經律,一切法義都以類萃,而染淨不淆,此體為摩呾理迦體。解深密經者,經中之摩呾理迦也。應以境行果三讀其文,而以深義密意之解玩其義。境行果三讀其文者,攝論淨土引菩薩藏百千契經序品十八相,攝論法釋引佛二十一德,又聲聞十三事,菩薩十大,合之以讀序品。無二超思非一異徧一味之勝義境,八識唯識學三性法相學之世俗境,合之以讀勝義諦相品,心意識相品,一切法相品,無自性相品。攝論以四尋四實入所之相,以六波羅蜜見彼入因果,以十地見彼修差別,夫是之謂菩薩行,如是以讀分別瑜伽品,地波羅密多品。攝論彼果智分詳談三身,此經則十二分別法身功德,大覺大果無住涅槃,如是以讀如來成所作事品。深義密意之解玩其義者,一者幻有義,有為無為決定無實,非分別所起其相亦無。二者唯識義,恐分別執我不演陀那,非此識亦無。三者法相義,依相生勝義說三無性,非三自性亦無。四者種姓義,三乘有情共一妙道安隱涅槃而言一乘,非有情根性差別亦無。五者事法義,法界理趣乘無差別,非聖道事法上中下亦無。六者了義經義,無性有上二時說經為不了義,自性無上三時說經乃為了義。七者知法知義義。八者佛地二愚及麤重義。九者精進徧於一切義。十者契經四事九事二十九事,調伏七相,本母十一相義。多聞熏習,如理作意,是無著學最初方便。地前菩薩,舉足下足在十法行。此經分別瑜伽師辨釋瑜伽修習差別至精且要之作者也。曰法依為住。曰於經善達,思德輕安,名奢摩他。曰緣別契經所受思惟,名緣別法,緣一切契經隨順真如小大無量,名緣總法。曰五相知法,十相五義四義三義以知其義。曰緣總為智,緣別為見。曰緣總止觀入地通達,初業菩薩亦堪隨學。是亦可以知所止矣。大乘有四三昧攝於一切。一曰大乘光,小大無量,經光弘世。二曰集福王,聞法善巧,十王大業以大其用。三百賢守,大無量總任持不失,以陀羅庀而說於法。四曰守楞嚴,名決定行,其於說法亦名獅吼。因地修習,果地功德,皆以言音為大王路,是顧可以棄教而別行方便也哉。晚近學定有二大弊,一執定一門深入,二徒衿形式修習。執一深入者,術息持名,乃至般若三三昧,唯識四尋思,種種非一。然龍樹智論,觀真人先有無量布施持戒,心柔結薄,然後得宮,邪見仁但以憶想分別協心取空。瑜伽師地,種姓發心,自利利他,覺分無量,而後四尋四實,加行入地,行六度行,通達唯識。此經瑜伽伽屬在聞思,然曰有十種相空能除遣,曰空治一切就勝說此,曰於三性中都無所得是則名為總空性相,是故非可執一而不通也。形式修習者,但舉止捨,瞑目跌坐。豈知龍樹舉止捨修,小以為近,大以為遠,反以戒慧為定近門。世親六門,亦傳作具,而別有作業,定固在彼不在此耳。冥行孤往者流,初乏資糧,中無主伴,後缺賅攝。莽莽蕩蕩,覆轍喪輪,呼無將伯。殃禍甚矣乃猶不悟,豈不哀哉。

購買過此商品的人還購買過

商品標籤

成唯識論

成唯識論

NT$420元
准提修法顯密圓通成佛心要

准提修法顯密...

9 NT$225元
陽宅精輯

陽宅精輯

85 NT$476元

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha