QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 字典 > 彙音寶鑑

瀏覽紀錄

彙音寶鑑

彙音寶鑑

prev next

 • 商品編號: wes5941
  出版社: 文藝學社
 • 作者: 沈富進
  出版日: 2018/08/01
  ISBN: 9579705941
  商品狀態: 一般
  裝訂: 精裝140x195mm
  頁數: 678
 • 定價:  NT$550元
  匯率參考:  換算成人民幣


 • 購買數量:
  有現貨,可以直接購買.
  商品總價:
 • 點擊數: 11195
  會員評價: comment rank 5

商品說明: 

原序
 人生品德之優劣重在人之深造,深造之法不離乎文學,文學之究研要有良書,我國文學始自上古倉頡之象形迨至漢代纔制定字體以利人之書記,對于音韻之編定利人之呼用起於未代先儒學熹,而字典之檢字發自清代康熙經過雖有不少良書,尚不足為後學之研討,如現在書坊中字典之種類已達數千仍感無法可稽而我閩省之音符猶覺困難,如早之十十五音只利人之呼音,字典只利人之檢字但字典中之注法概以反切音注,然對於反切音注之奧妙非簡單得以明瞭,誠不能使人顯然自達,是以對于學問之深造絕非一年半載得以成功,人生處世雖無淵博之學,最少亦要看得來寫得去方為合理,雖則如此而經年累學尚無法及此良可歎也,余睹此之困難故爰將古代之十五音重新修改以閩音為原則,而不合者刪之,漏者補之,利人以能言則能知字又將字典重新搜集利人以知字則能知音又能深造,國語音內中主體是十五音兼字彙合綴名為彙音寶鑑其中繫音法用一定四十五字使讀者以最短期間只十五夜就能流利自由使用不用再求名師得免文盲之嘆,使社會個個知書識禮,個個瞭解士農工商之本份,能奉公守法,個個無越軌之行為,免受刑章是著者願,望書中倘有不足願社會諸賢指正為謹序
 沈富進 中華民國 四十三年 仲秋 序於梅山 益元堂
編例
一、本書之主要利以知音則能知字知字則能知音又能解國音。
二、本書依照前之十五音法採用四十五字母音依順序而排音,用者從母音之次序檢音。
三、本書分有黑字白字四角圍號,字黑色者為漳州腔口,白者為閩省方音,四角圍號者囗為泉州腔口。
四、本書國語所用範圍內之字附有國音之符號使人能言則能解國語。
五、本書附有羅馬字概合閩省之口音使人明白音號避免有差分毫。
六、本書彙部之檢字法須數字之總畫數後,再檢字首有白音則附有白字有兩字或參字同字不同音者皆相連附出。
七、本書之注音法概以三字為原則三字之表示一.為四十五字母音字 二.八音之號數 三.為十五音呼出符號又邊附有頁數之號碼使人得隨知該字之釋法。
八、本書末尾附有簡體字表利人得隨時對照使用。
九、本書之注解每有同一字而解釋不同者概係以字音而異。

購買過此商品的人還購買過

商品標籤

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha