QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 堪輿陽宅 > 易經地理陽宅真機

相同作者的商品

瀏覽紀錄

易經地理陽宅真機

易經地理陽宅真機

prev next

 • 商品編號: wla236
  出版社: 武陵
 • 作者: 吳明修
  出版日: 1995/03/01
  ISBN: 9573503689
  ISBN13: 9789573503682
  商品狀態: 一般
  裝訂: 平裝148x210mm
  頁數: 175
 • 定價:  NT$300元
  匯率參考:  換算成人民幣

  優惠價:  NT$300元
 • 購買數量:
  有現貨,可以直接購買.
  商品總價:
 • 點擊數: 6832
  會員評價: comment rank 5

商品說明: 

筆者屢蒙讀者來函,要求出版陽宅地理書冊, 目前坊間所售有關陽宅書冊甚多,當實際運用時。 茫然不知所措。筆者將過去實際之用法,而感正確者, 將其最精華部份,編著成書。只要讀者略有基礎者, 而能依本書所引實際運用,可免入門無從之嘆!
 本書共分三章;第一章專論陽宅理氣。第二章為 最精確之陽宅水法。第三章為易經六十四卦之應用。 全書細加編緝,視其繁者汰之,略者增之,能使讀者瞭然, 為使內容更趨精詳實用,注童於圖繒來說明,惟成書匆促, 謬漏之處,仍所難免,敬希諸賢達,惠于匡正是幸。

目錄

序言
第一章 陽宅理氣
 東四宅與西四宅之說
 東四命與西四命之說
 男女命三元九宮表
 陽宅九星卦變之說(一)
 陽宅九星卦變之說(二)
 八宅宅舍大門之說
 福元之說
 婚姻之說
 子息之說
 X坐火門之說
 X口向之說
 作X求財法之說
 催子法之說
 催財法之說
 X門之說
 樓房之說
 間數之說
 分房之說
 床位之說
 香火神位之說
 坑廁之說
 天井之說
 驗過吉凶八位總斷之說
 生命之說
 門路之說
 靜宅看法之說
 動宅看法之說
 星宮生剋之說
 星宮生剋之八圖
 星宮陰陽生剋之說
 星宮陰陽生剋之八圖
 三元九運陽宅五氣之說
 三元九運陽宅五氣生殺九圖
 宅主與分金之說
 遷移來路之說
 遷移來路元空裝卦訣之說
 遷移來路灶卦方向訣之說
第二章 陽宅水法
 第一節 三元玄機理氣
 河圖圖形
 洛書圖形
 先天伏羲八卦圖
 後天文王八卦圖
 坐山砂水定局表
 八卦山砂水定局圖共八式
  乾山巽向
  坎山難向
  艮山坤向
  震山兌向
  巽山乾向
  離山坎向
  坤山艮向
  兌山震尚
 第二節 卦位關係
 先天位
 後天位
 賓位
 客位
 天劫位。地刑位
 案劫位。輔卦位
 第三節 水局吉凶
 先天八大局
 後天八大局
 先後天八大局
 走破先天
 走破後天
 走破先後天
 天劫水
 客水八局
 地刑水
 輔卦水
 案劫水
 庫池
 曜殺
 第四節 門路吉凶十八格
第三章 卦之應用
 第一節 易卦之組成
 河圖圖形
 洛書圖形
 先天伏羲八卦圖
 洛書與先天伏羲八卦
 八卦取象
 六十四卦表
 第二節 陽宅三要論
 第三節 六十四卦陽宅斷法

購買過此商品的人還購買過

商品標籤

陽宅真義

陽宅真義

NT$350元
三元陽宅勘察與鑑定

三元陽宅勘察...

9 NT$108元
圖說神相鐵關刀

圖說神相鐵關...

9 NT$90元
子平粹言

子平粹言

9 NT$360元
玄空法鑰—風水閒談

玄空法鑰—風...

9 NT$1350元

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha