QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 奇門三式 > 奇門一得

瀏覽紀錄

奇門一得

奇門一得

prev next

 • 商品編號: wla108
  出版社: 武陵
 • 作者: 楚黃岡、甘霖時 撰
  出版日: 1992/07/01
  ISBN: 957350507X
  ISBN13: 9789573505075
  商品狀態: 一般
  精平裝: 平裝148x210mm
  頁數: 272
 • 定價:  NT$ 360元
  匯率參考:  換算成人民幣

  優惠價:  NT$ 360元
 • 購買數量:
  有現貨,可以直接購買.
  商品總價:
 • 點擊數: 5613
  會員評價: comment rank 5

商品說明: 

甘氏奇門一得序 楚黃岡甘霖時望父撰
 昔軒轅黃帝戰蚩尤於涿鹿,兵不得休幸降神傳訣命風后,演遁甲奇門,夫甲為天干之首,坐祿於地支寅宮,乃東方青帝之尊化生萬物,功莫大焉者甲之對宮曰庚,庚者陽金之精,西方太白之象,其性險毒,專掌殺伐之威權,乃小人之類也,甲畏之甚乃至於遁矣。然則又奚而曰奇門益甲雖畏庚金,而遁去上帝好生惡殺,五行之中雖抑金獨使之無餘氣,而其凶殺之流毒,則尤有可畏者,故甲又用乙妹,嫁庚為妻以和合之,用丙丁不子孫尅庚金,為官煞以制伏之,出生入死,各有其門使,不知何吉而何凶,則從何而趨,又從何而避,所謂三奇者,乙丙丁也,乙為日奇,陽之精也,丙為月奇,陰之華也,丁為星奇,陰之曜也,晝則日麗明於天,夜則日西沉而月代之以明,月弦虧而星繼之以明,三光照臨下土,無微不燭,可以知人事之吉凶,起死回生者也,國之大事,在兵戎。遁甲奇門一書,專為川兵而作,故其斷吉凶背首言征伐且至詳至悉,其他如造葬婚嫁名利謀求等事特神明之餘照耳。
 又何不可知之,天有十干,甲則既遁矣,乙丙丁三奇,奇則既異矣,此外戊己庚辛壬癸,名曰六儀,儀者何也,即太極判而為兩儀,有兩儀而後有五行之儀也,三奇者,自儀之最異者言之也,其曰六甲隱於六儀者何也蓋甲為六甲之首,子為六甲之尊,故甲子隱於六戊之下,猶之元首而任股肱也,甲以參為財,己以甲為配,故甲戊隱於六己之下,猶之以帑藏而受內助也,甲雖畏庚,既有三奇之制則還為我用,故甲以申祿馭庚而隱其下。甲以辛為官,辛以午為貴,故甲午以貴加官。隱於六辛之下,甲衰於辰,壬庫在焉,故藉庫以扶衰,而甲辰隱於六壬之下,甲以寅為臨官,又以癸為印緩,官與印兩不相離,故甲寅隱於六癸之下。
 六儀遍佈,而甲之功用顯焉,猶不遁也循環於九宮之內,假九星以為符節,故星符其六甲所值進門,又用以宣揚號令,隨其時之所至而臨之,猶君之將出師,使雖專於一宮而八方拱今萬國咸寧,符使互神,甲雖隱遁,又與己配合為夫妻,故甲子、己卯、甲午、己酉則為符頭,統令六儀而用事,譬則天生睿智,人品最可尚矣,次則為將相不然則為神仙,又不然言萬世之師,必不遺佚呢窮,泯泯為虛,此生已苟,非至聖賢,烏能命演天神之秘矣。

目錄


上卷
下卷

購買過此商品的人還購買過

商品標籤

點算八字格局

點算八字格局

9 NT$ 396元
中國羅盤49層詳解(上下冊)

中國羅盤49層詳...

9 NT$ 945元
地靈奇譚

地靈奇譚

NT$ 300元
點算八字性格

點算八字性格

9 NT$ 396元
子平玄理

子平玄理

9 NT$ 342元

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha