QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 八字 > 滴天髓透析

瀏覽紀錄

滴天髓透析

滴天髓透析

prev next

 • 商品編號: gu6044
  出版社: 進源
 • 作者: 宋 京圖 撰,明 劉基 註,劉賁 評註
  出版日: 2018/05/01
  ISBN13: 9789869543071
  商品狀態: 一般
  裝訂方式: 平裝150x210mm
  頁數: 446
 • 定價:  NT$ 400元
  匯率參考:  換算成人民幣

  優惠價:  85 NT$ 340元
 • 購買數量:
  有現貨,可以直接購買.
  商品總價:
 • 點擊數: 2074
  會員評價: comment rank 5

商品說明: 


 命理古籍《滴天髓》,相傳為宋人京圖撰,也有人說是明初劉基所作。然考證《滴天髓》之名,最初見於《明史》,亦且其文辭典雅、對仗工整,尤其論述鞭辟入裡,若非對命理有極深造詣,實難有此佳作;因此,劉伯溫所著,應是比較合理的推斷。
 清代道光年間,任鐵樵為《滴天髓》註疏,並加上大量時人命例解說,名曰《滴天髓闡微》,自此《滴天髓》遂成為命學必讀聖經,如今術界多將之與《三命通會》、《窮通寶鑒》、《子平真詮》並論。唯術界流傳之《滴天髓》多依傳抄或出版者而續名,版本頗多,例如《滴天髓闡微》、《滴天髓徵義》、《滴天髓真解》、《命律預言真解》,其中以《闡微》一書影響後世最大。然觀《闡微》一書之解說,實是瑣碎割裂,已失原文對仗之優雅,其思維既難脫八股,論理又斷線跳脫、斷章取義,置入命例又多與所處經文杆格不入,甚至風馬牛不相及;原欲闡微,實則失焦,不唯初學難解,即便浸淫命理多年之高手,亦難脫搔首掐指之狼狽。
 本書先精校《滴天髓》,加上適當標點,還其原始段落;讀者無妨先靜心吟哦或朗誦,欣賞其抑揚頓挫,自有一番喜悅與心得。為了避免大量之命例打斷原文註解之一氣呵成,故將命例與註解分開;註解部分,先貼附《滴天髓徵義》之原註,其後方是劉賁之見解【若不看劉賁之申論,即是精校之《滴天髓徵義》】;讀者可以先品味註解,再搜尋對應之命例驗證;至於註解及命例品目分類,則仍依《滴天髓闡微》之標題。……相信這種安排,會讓您對《滴天髓》有另外一番體會。
劉賁謹識

目錄

透析 序
滴天髓透析註解篇
滴天髓全文
【通神論】
 天道、地道
 人道、知命
 理氣、配合
 天干
 地支
 干支總論
 形象
 方局
 八格
 體用、精神
 月令、生時
 衰旺、中和
 源流
 通關
 官殺、傷官
 清氣、濁氣
 真神、假神
 剛柔、順逆
 寒暖、燥濕
 隱顯
 眾寡
 震兌、坎離
【六親論】
 夫妻、子女
 父母、兄弟
 何知章
 女命章
 小兒
 才德
 奮鬱
 恩怨
 閑神
 羈絆
 從象、化象
 假從、假化
 順局
 反局
 戰局、合局
 君象、臣象
 母象、子象
 性情
 疾病
 出身
 地位
 歲運
 貞元
 滴天髓透析命例篇
【通神論】
 天道、地道、人道、知命
 理氣、配合
 天干
 地支
 干支總論
 形象
 方局
 八格
 體用、精神
 月令、生時、衰旺、中和
 源流、通關
 官殺、傷官
 清氣、濁氣
 真神、假神
 剛柔、順逆
 寒暖、燥濕
 隱顯
 眾寡
 震兌、坎離
【六親論】
 夫妻、子女
 父母、兄弟
 何知章
 女命章
 小兒
 才德
 奮鬱
 恩怨
 閑神羈絆
 從象、化象
 假從、假化
 順局
 反局
 戰局、合局
 君象、臣象
 母象、子象
 性情
 疾病
 出身
 地位
 歲運
 貞元

購買過此商品的人還購買過

商品標籤

董公擇日透析

董公擇日透析

85 NT$ 425元
子平秘要(增訂版)

子平秘要(增訂版...

95 NT$ 523元
金不換大運詳解/天元巫咸經註釋合訂本

金不換大運詳解/...

95 NT$ 428元
淵海子平透析(上下冊)

淵海子平透析(上...

9 NT$ 810元
窮通寶鑑欄江網評註(新版)

窮通寶鑑欄江網評...

95 NT$ 665元

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

會員帳號: 匿名用戶
E-mail:
評價等級:
評論內容:
驗證碼: captcha