QRCode
目前位置: 首頁 > 五術書籍 > 八字 > 命理革新子平粹言

瀏覽紀錄

命理革新子平粹言

prev next

 • 商品編號: gu6006
  出版社: 進源
 • 作者: 東海 徐樂吾 著
  出版日: 2006/07/01
  ISBN: 986786445x
  ISBN13: 9789867864451
  商品狀態: 一般
  精平裝: 平裝
  頁數: 666
 • 定價:  NT$ 300元
  匯率參考:  換算成人民幣 換算成港幣 換算成美金

  優惠價:  85 NT$ 255元
 • 購買數量:
  商品總價:
 • 點擊數: 1925
  會員評價: comment rank 5

商品說明: 

余久不執筆屬文。老友徐子樂吾持所著子平粹言,來屬序於余蓋以數年來同棲海濱。朝夕相聚。每見輒互以命理相切磋。反覆辯難。恆至宵分晷移而不覺。富貴窮通。有天末浮雲之感。雖不能樂天知命。而中懷蕭曠。超然于塵溘之表。吾二人固別有會心。實不足為外人道也。
  余性尤疏嬾不受羈勒讀書不求甚解。略知大意而已。樂吾則沈潛好深思。終日手不停批輒忘寢饋。十年以來。所撰述之命理書籍甚夥。均已先後刊印行世。網羅放失。補缺拾遺。有功於斯道誠非淺鮮。今又以斯編行世。薈萃各家精義作一有系統之編述由淺入深秩序井然。綱舉目張。有條不紊。俾後之學者以津梁寶筏。不致有歧路亡羊之惑。其功可謂偉矣。
  余每嘆世之談命理者。非失之膚淺。即失之穿鑿。樂吾披荊斬棘。獨往獨來。康莊日闢。彼岸可登其苦心孤詣。非庸流所可企及。嗟乎。士生斯世。破國亡家。決頸脰。其遭遇之慘痛。為有史以來所罕遘。然冥冥之中。若有數存焉。欲窮其數。則命學之于今日。誠一堪研究之學術。則斯編之出。實可應時代之要求者矣。用贅數言。以當喤引云爾。
  我國星相卜筮之術。皆始於易。易之體為儒術。而其用則在奇門。散為星相卜筮。皆奇門之一枝一節。星命者。摘取奇門中星象之關於人事者。演繹而成。故非精於推步者。不能言命。迨唐李虛中。以年月日時、五行勝衰生死論祿命。始與推步分而為二。
  然納音神煞未離星法。格局名詞。猶仍舊貫。(詳下古法論命)自五代徐子平出。乃盡革之。專從氣化立論。以日為主。屏棄神煞納音。而以五行生剋為論理根據乃命理之一大轉變。及後徐道洪輩繼起。代有發明。薈然成一家言。 後之人宗法子平。而又不明神煞之用。拾星家之糟粕以昡流俗。於是信之者目為神祕。不信者嗤為迷信。究之子平學理。曷嘗有絲毫神祕迷信之意味。存乎其間哉專門學術。非流浴所能解。而從來談命之書星平雜糅初學之士。難分涇渭。歧路多端。是誠不能免也。嘻奇門遠矣。
  今之談星命者。既不解推步之術。遵照成法。依樣壺廬。而不知歲差所積。日積月累。已有毫厘千里之差。況民國以來。台曆絕版(七政四餘時憲書)推衍失其根據。遑論星命餘緒之古法矣。惟有子平之術。專談氣化。五運六氣。人所共喻。察人生之秉賦。推一世之窮通。貧富、貴賤壽夭、以及環境變幻。咸見之於八箇字中。雖不及日門之精奧微妙。而社會上千差萬別之人類。胥不能出其範圍斯亦奇矣。僕讀書無成。壯不能用。老而無聞。病沒世而名不稱也。爰不揣簡陋。遍集命理術數之書。擷取子平學說。重為編次。三易寒暑。屢更稿本。方始成書。名之曰子平粹言語雖異乎流俗。義皆本於舊籍。復以古法一編附於後。以見淵源所自。雖未敢儕於科學。庶冀後之學者。易於入門。不為歧路所惑。或能精益求精。發揚光大。進而入於科學之林。亦我國學術之光也。是為序。

購買過此商品的人還購買過

商品標籤

命理入門

命理入門

95 NT$ 238元
創意紫微命學講義

創意紫微命學講義

85 NT$ 298元
突破傳統八字命學

突破傳統八字命學

85 NT$ 298元
紫微一得

紫微一得

9 NT$ 450元
八字啟示錄—命理過三關

八字啟示錄—命理...

9 NT$ 324元

會員才可增加商品標籤

會員評論(共0條評論)

 • 目前沒有任何會員發表評論
總計 0 個記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁

您必須購買該商品,才可以寫下您對此項商品的評論。